Engelsk inspireret haveanlæg

I forbindelse med en omfattende tilbygning, led haven en del skade. Der var derfor behov for at yde haven førstehjælp, hvor en del træer og gamle rhododendron skulle integreres i det nye anlæg.

Familien havde ønsker om at få et bredt udsnit af stauder, roser, rhododendron, desuden gerne en krydderurtehave, et drivhus og terrasser i haven.

Husets klassiske linier blev videreført ud i haven, hvor vi udfra en eksisterende cypres som sigtepunkt, lagde en midterakse. Omkring aksen er der opstået 2 næsten symetriske haverum. En krydderurtehave med fontaine og et drivhus. Som adskillelse mellem plæne og de 2 haverum er der etableret blomsterrabatter i en bredde af 1,3 m. I bunden af haven står div. rhododendron, hosta og et magnolietræ. I det ene hjørne er der desuden blevet plads til en lille aftenterrasse.

Belægningen og opmurede støttemure er rødbrune klinker. Desuden er der anvendt slotsgrus i urtehaven og ved drivhuset.

Haven er anlagt i 2007.